Aktuella projekt Barn & Ungdom

Utbildningscenter för barn och ungdomar

b&u

Plats:Kolkata, Indien

Deltagare: 35 barn och ungdomar

Bakgrund:

Varje barn som inte går i skolan är oftast involverad i någon form av barnarbete. Man räknar med att 80 miljoner barn i hela Indien inte går i skolan. Skälen varierar; fattigdom, bristande medvetenhet kring värdet av utbildning, behovet av att ta hand om yngre syskon är alla bidragande faktorer. En hel del av barnen involverade i barnarbete medan andra går i den lokala formella skolan men behöver extra hjälp med studierna. Många barn har inte permanent tillgång till elektricitet hemma och har föräldrar som varken kan läsa eller skriva. Behovet av extern studiehjälp är därför ofta stort. Detta förebygger avhopp från den formella skola som de går i och hjälper dem att läsa vidare.

Syfte/Mål:

Vårt övergripande långsiktiga mål för detta område är att varje barn ska gå i skola, ingen skall arbeta och att de barn och ungdomar som går i skolan ska få stöd, undervisning och extra hjälp som hjälper dem att fullfölja sin skolgång och skapar möjligheter för dem för framtiden.

Aktiviteter:

Vi driver därför ett utbildningscenter för extra stöd för barnen och ungdomarna.

1. För att hjälpa dem som inte går i den lokala formella skolan gör personal från utbildningscentret regelbundna hembesök för att identifiera de barn som inte går i skolan och försöker övertyga både föräldrar och barn om att den bästa platsen för barnet är i skolan. Så snart barnet och föräldrarna har kommit överens om att barnet ska tillbaka till skolan erbjuder vi ett brett utbud av lösningar, anpassade till varje barns utbildning och familjesituation. Vi hjälper barnen att bli antagna i den lokala skolan, ger delvis finansiellt stöd till skolböcker, skoluniform och antagningsavgift och hjälper dem att förbereda sig för skolan och ger dem extra stöd efter skolan (se punkt 2).

2. På utbildningscentret får de barn och ungdomar som går i skolan den vägledning och hjälp med skoluppgifter/läxor som de inte har möjlighet att få hemma. Utbildningscentret ger pedagogiskt stöd till barn och ungdomar från klass I till klass X så att de kan fullfölja och maximera sin prestationsnivå i formella skolor och ger råd och hjälper dem för framtiden. Deltagarna erbjuds regelbundna hälsoundersökningar På utbildnings centret får de hjälp med;

·       Skoluppgifter/Läxläsning

·       Hälsa och hygien

·       Finansiellt stöd till pedagogiskt material, skolböcker och skoluniform.

·       Rådgivning för vidare studier och yrkesutbildningar

·       Information om barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

·       Utbildning i sociala färdigheter med de kristna värderingar som grund

1.     Att leva med ett gott självförtroende (älska sig själv)

2.     Hur man kan leva som en bra medborgare i samhället,

3.     Hur man hanterar konflikter och motgångar

4.     Hur man kan bygga goda relationer med sina medmänniskor (älska sin nästa som sig själv)

 

·       Extra lektioner i konversationsengelska, gitarr och teckning, allt efter deras speciella intresse.

Speciella dagar och möten organiseras också för barnens föräldrar runt olika frågor som rör utbildning som ökar deras kunskaper och medvetenhet om hälsa, utbildning, barns rättigheter och om samhället.

Comments are closed.

  • info@hopeindia.se