Organisationsutveckling

Vidareutbildning av våra medarbetare

Untitled 4

Våra medarbetare för alla projekt får fortgående utbildning i ledarskap, pedagogik för att undervisa, metoder för att undervisa engelska som andra språk och tillämpning av barnkonventionens innehåll/barns rättigheter.

Comments are closed.

  • info@hopeindia.se