Aktuella projekt kvinnor

Självhjälps grupp för kvinnor/Hantverk och Entreprenörskapkvinnor

Plats:Kolkata, Indien

Deltagare:15 kvinnor

Syfte/Mål:

 

Genom utbildning och företagande minska fattigdomen. Vårt mål är att skapa förutsättningar för bestående utveckling genom hjälp till självhjälp, med fokus på kvinnor. Att stödja och utveckla kvinnornas och familjernas livskvalité. Ge familjerna en möjlighet att försörja sig själva och skapa en långsiktig utveckling i det omgivande samhället. Genom hantverkstillverkningen kan kvinnorna öka familjens inkomster väsentligt så att familjens livsförhållanden förbättras, vilket innebär att familjemedlemmarna kan äta bättre, få bättre bostäder och få tillgång till livsnödvändiga mediciner och hälsovård när det behövs.  Det ger också kvinnor och barn en starkare ställning och familjen får råd att utbilda sina barn.

 

Aktiviteter:

Kvinnorna erbjuds utbildning i hantverk, matematik, budgetering och entreprenörskap. Varje vecka undervisas kvinnorna i ett nytt hantverk som hjälper dem att bli självförsörjande. Genom tillverkningen av dessa hantverk får de möjlighet till en inkomst. Vi fortsätter att stödja de kvinnliga entreprenörerna med råd, så att verksamheten kan vidareutvecklas. Kvinnorna börjar regelbundet spara små summor. De lär sig att spara pengar (budgetering) och när de är redo, när de har bevisat sin finansiella disciplin samt fullföljt utbildningen kommer de att länkas till institut för mikrolån i Indien för start av små affärsverksamheter. Lånen används för investeringar till deras affärsverksamheter, för uppstart av nya eller utveckling av det de startat. (Alternativt om vi har möjlighet att låna ut till dem).

Några av dessa kvinnor har inte haft möjlighet att gå i skolan som barn och kan därför inte läsa och skriva eller har begränsade kunskaper. Parallellt med hantverksutbildningen, pågår därför undervisning i läs- och skrivinlärning, (bengali), grundläggande engelska, samhällskunskap, hälsa, hygien och sociala färdigheter som byggs på de kristna värderingarna och etiken som grund;

  • Att leva med ett gott självförtroende (älska sig själv)
  • Hur man kan leva som en bra medborgare i samhället,

·       Hur man hanterar konflikter och motgångar

·       Hur man kan bygga goda relationer med sina medmänniskor (älska sin nästa som sig själv)

Hälsa:

Alla deltagare erbjuds vid behov hjälp till hälsoundersökningar på sjukhus och grundläggande utbildning i bl.a. hygien, näringslära och preventiv hälsovård.

Comments are closed.

  • info@hopeindia.se