Aktuella Projekt Vuxna läs & skrivinlärning

Utbildningsprojekt för vuxna

las

 

Plats: Kolkata, Indien

Deltagare: 12 män och kvinnor

Syfte/Mål:

 

Att stödja och utveckla människors och familjernas livskvalité/livsförhållanden. Skapa en långsiktig utveckling i det omgivande samhället. Genom att vuxna män och kvinnor utbildas ges de en starkare ställning i samhället och familjen får mer möjlighet att hjälpa sina barn med utbildning. Om man inte kan läsa eller skriva och saknar utbildning i medborgerliga rättigheter kan det vara svårt att göra sin röst hörd. Genom utbildningen stärks det civila samhället i området och de vuxna uppmuntras som goda medborgare till att förbättra sin livssituation och sin omgivning. Genom utbildningen får deltagarna mer möjlighet till att söka mer kvalificerade arbeten som förbättrar familjens inkomster och livsförhållanden.

                          

Aktiviteter:

Undervisning i läs- och skrivinlärning. Varje vecka undervisas 12 män och kvinnor som inte kan läsa och skriva i bengali som är deras modersmål. De undervisas också i grundläggande matematik, samhällskunskap och engelska. De undervisas också i sociala färdigheter med de kristna värderingarna som grund;

·       Att leva med ett gott självförtroende (älska sig själv)

·       Hur man kan leva som en bra medborgare i samhället,

·       Hur man hanterar konflikter och motgångar

·       Hur man kan bygga goda relationer med sina medmänniskor (älska sin nästa som sig själv)

 

Hälsa: Alla deltagare i alla tre projekt erbjuds vid behov hjälp till hälsoundersökningar på sjukhus och grundläggande utbildning i bl.a. hygien, näringslära och preventiv hälsovård.

 

 

Comments are closed.

  • info@hopeindia.se