Mål

*Vårt mål är att hjälpa behövande barn och ungdomar.

Vårt övergripande delmål för detta område är att varje barn ska gå i skola, ingen skall arbeta och de barn och ungdomar som går i skolan ska få stöd (hjälp med hemläxor och delvis finansiellt stöd till skolböcker, skoluniformer och skolavgifter), extra undervisning som hjälper dem att fullfölja sin skolgång som skapar möjligheter för dem i framtiden.

*Vårt mål är att stödja och utveckla kvinnornas utbildning och livskvalitet.

Vårt mål är att skapa förutsättningar för bestående utveckling genom hjälp till självhjälp, med fokus på kvinnligt entreprenörskap.

*Vårt mål är att stödja utbildning och fortbildning av vuxna män och kvinnor

Vårt mål är att bedriva läs & skrivinlärningskurser för de vuxna som behöver det för att bekämpa analfabetismen i Indien.

*Vårt mål att medverka till fattigdomsbekämpning där människors egna förmågor frigörs, individuellt och kollektivt, och förutsättningar skapas för de fattiga att själva förbättra sin situation.

*Vårt mål är att främja utvecklingsarbete genom utbildning, yrkesutbildning, uppbyggande av och stöd till skolor, barnhem, äldreboende, förebyggande hälsovård och hälsoutbildning, entreprenörskap och hjälp till självhjälp för att därigenom bidra till bestående utveckling i människors liv. Fokus ligger framförallt på att hjälpa de mest behövande och utsatta människorna såsom barn, kvinnor, sjuka, handikappade och äldre.

 

Comments are closed.

  • info@hopeindia.se