Vision

Hope Education Societys vision

*Vår vision är att utifrån de kristna värderingarna om allas lika värde och med Guds kärlek, barmhärtighet och solidaritet för våra medmänniskor verka för människors rätt till ett värdigt liv

* Vår vision är att hjälpa och stödja utsatta och fattiga människor i hela världen, med fokus på de mest behövande i Asien; kvinnor, barn och ungdomar och med koncentration på människorna i staden Kolkata, Västbengalen men även utöver hela Indien.

Hope Education Societys grundvärderingar

 

*Hope Education Society vill medverka till utvecklingssamarbete, framför allt i norra Indien.

 

*Hope Education Society är en allmännyttig, demokratisk förening, obunden till någon annan.

 

*Hope Education Society styrs enligt sin ändamålsparagraf: Föreningen Hope Education Society är en ideell, allmännyttig förening på kristen grund som arbetar för utvecklingssamarbete baserad på övertygelsen om varje människas lika rätt och värde.”

 

Hope Education Societys ekonomiska policy

 

*Föreningen är en ideell demokratisk förening, öppen för alla som delar dess vision.

 

*Föreningens ekonomi baseras på gåvor.

 

*För närvarande bedrivs ingen inkomstbringande verksamhet.

Comments are closed.

  • info@hopeindia.se